sipka laminátové bazény - Průběh montáže

linka

sipka Stavební připravenost

Pro uložení bazénu do země je podřeba vyhloubit odpovídající výkop (dle technických podmínek) a provést vyrovnávku jeho dna - nejlépe betonovou desku. Díky tomu, že bazén dodáváme k zákazníkovi již kompletně osazen a zateplen, se hloubí výkop jen nepatrně větší než jsou rozměry samotného bazénu. V okolí bazénu není potřeba instalační prostor, veškeré potrubní spoje jsou vyvedeny ke schodišti či k zadní části bazénu - dle umístění technologie. K zásypu poté dochází již v minimálním prostoru.
laminátové bazény - Průběh montáže
 

sipka Doprava bazénů

Dopravu veškerých typů bazénů zajišťujeme vlastními vozy, které jsou vybaveny hydraulickým jeřábovým ramenem. Pro rozměrnější bazény zajišťujeme také doprovodné vozidlo.
laminátové bazény - Průběh montáže
 

sipka Uložení do výkopu

Bazény se ukládají na 5cm vrstvu polystyrenu, který je součástí naší dodávky. K uložení bazénu do výkopu slouží hydraulické jeřábové rameno. Pokud nelze zajet k výkopu a nelze tedy toto rameno použít může se k uložení bazénu využít autojeřábu či při zajištění dostatečného počtu osob jej uložit ručně.
laminátové bazény - Průběh montáže
 

sipka Zapojení technologie

Po usazení bazénu provedou naši technici kompletní zapojení technologie bazénu. Zejména se jedná o potrubní napojení bazénu s technologií (uloženou buď v jímce nebo v technologické místnosti), zprovoznění technologie včetně provedení tlakové zkoušky filtračního okruhu, provedení elektroinstalace.
laminátové bazény - Průběh montáže
 

sipka Zásyp bazénu

Díky vysoké tuhosti bazénu podpořené nástřikem tepelné izolace jej není nutné obetonovávat, stěny lze za stáleho napouštění vodou zasypávat soudržnou zeminou. Nejprve se však do bazénu napustí cca 30cm vody, tím dojde k jeho zatížení a může se přistoupit k vizuální kontrole rovinnosti límců a k podezdění schodiště. Následně se začne bazén pomalu zasypávat s tím pravidlem, že voda musí být vždy cca 20-30cm v předstihu před zásypem - latí je nutno svisle i vodorovně kontrolovat rovinnost bazénových stěn a tomuto přizpůsobovat výšku zásypu v závislosti na vodní hladině.
laminátové bazény - Průběh montáže
 

sipka Terénní úpravy

K obložení bazénu lze volit libovolné druhy dlažeb, umělých či dřevěných prken. Obecně platí, že je vhodné bazén s terasou vyvýšit o cca 15cm oproti okolnímu terénu, aby nedocházelo k nafoukávání listů a trávy z prostoru zahrady do bazénu. Při pokládání dlažby je dobré myslet na přístupnost pneumatických tlačítek z venkovní strany, aby při jejich případné poruše mohlo bez problémů dojít k nápravě.
laminátové bazény - Průběh montáže
 
linka
Copyright © BALAST s.r.o. všechna práva vyhrazena. MAPA WEBU. WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION ( AS )